ОКО

ОКО ср. татар. вес в три фунта. Виноград на базаре по три копейки за око.
Тегов нет: