ЩАДРА

ЩАДРА, см. шадра и щедра.
Тегов нет:

'ЩАДРА' on video