ДИНА

ДИНА
(от греч. dynamis — сила), единица силы в СГС (сантиметр- грамм-секунда) системе единиц, обозначается дин. 1 дин = 1 г. см/с2 = 10—5 Н = 1,02 Ч 10—6 кгс.
Тегов нет: