master of ceremonies

master of ceremonies или M.C. или emcee  {n.}
Лицо, ответственное за представление участников шоу или концерта.
Bob Hope was the M.C. of many memorable shows.
Категории: {n.}