Betwixt and between

Ср. Серёдка на половинку. Ни то, ни се.
Тегов нет: