Truth lies at the bottom of a well

Правда лежит на дне колодца.
Ср. Ищи ветра в поле, а правду на дне морском.
Категории: truth