АБАКА

АБАКА ж. зодческ. верхняя плита на капители колонны (на главе столпа), плат, плита, доска, накладка.
Тегов нет: