КАЛДЫ

КАЛДЫ ряз. тамб. колды костр. вят. когда, коли. Завсялды колды хочешь. Завсялды калды, талды и булды, дразнят калдыков, кто калдыкает.
Тегов нет: