ПЛУТОНОС

ПЛУТОНОС, утка плосконоска, широконоска, соксун, Anas clypeata.
Тегов нет: