СПОД

СПОД м. церк. куча, купа или круг. Посадити вся на споди, на траве зелене, Марк. (вероятно это: на испод, на землю?).
Тегов нет: