ЩЕБРА

ЩЕБРА ж. костр. искажен. щерба, уха, рыбий навар.
Категории: (костр.)